Nespo plus s.r.o. bezpečnost práce a požární ochrana
Vítejte na stránkách společnosti NESPO plus s.r.o.
 
 
prevence rizik – bezpečnost práce a požární ochrana
Bezpečnostní technik – odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle § 10, odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.)
Koordinátor BOZP na staveništích – odborně způsobilá osoba dle §§ 14 – 18 zákona č. 309/2006 Sb.
Požární technik – odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany (dle § 11 zákona č. 67/2001 Sb.)
Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Opravy a revize požárně bezpečnostního zařízení :
Hasící přístroje
  •         kontroly hasících přístrojů provádíme přímo na místě objednatele,
  •         opravy a revize provádíme v naší opravárenské dílně,
  •         všechny námi prodávané hasící přístroje jsou od českého výrobce, vyrobené v souladu s evropskými normami,
  •         možnost výměnného způsobu opravy.
Zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty)
  •         zajišťujeme prodej náhradních dílů do hydrantových systémů všech typů
  •         provádíme provozní kontroly vnitřních hydrantových systémů typu C a D, vnějších hydrantových systémů, vnějších i vnitřních suchovodů
Ostatní požárně bezpečnostní zařízení – požární ucpávky, požární klapky, požární ventily, požární uzávěry
  •         provádění montáže a periodických kontrol protipožárních systémů INTUMEX, PROMAT, HILTY apod.
  •         provádění periodických kontrol požárních uzávěrů – požárních dveří
Bezpečnostní tabulky
  •          nejpoužívanější tabulky máme neustále k dispozici, specifické nebo méně používané tabulky dodáme max. do jednoho týdne