PDF Tisk Email

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro usnadnění plnění povinností v oblasti BOZP Vám naše společnosti nabízí:


1. Provádění vstupního a periodického školení BOZP, včetně zpracování osnov k jednotlivých druhům školení

2. Vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců

3. Zpracování pracovních postupů, instrukcí a interních předpisů

4. Provádění kontrol BOZP:

  • pravidelné a mimořádné kontroly BOZP
  • roční prověrky BOZP

5. Spolupráce při kolaudaci nových staveb

6. Bezpečnostní tabulky - navržení množství a druhů tabulek, dodávka

7. Zpracování zařazení prací do kategorií (tzv. kategorizace prací) podle požadavků hygienických předpisů

8. Osobní ochranné pracovní prostředky - zpracování seznamu OOPP podle rizik možného ohrožení zaměstnanců

9. Pracovní úrazy:

  • šetření pracovních úrazů
  • sepisování záznamů o pracovních úrazech
  • plnění ohlašovacích povinností
  • odškodnění pracovních úrazů
  • jednání s úrazovou pojišťovnou

10. Stálým klientům dále garantujeme:

  • nepřetržitou poradenskou pomoc po telefonu nebo e-mailu
  • účast na kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru (IBP)
  • aktualizaci všech interních předpisů v závislosti na nové legislativě